ALAPÍTVÁNY KALAUZ

Közérthető jogi információk az alapítványi formáról

Az alapítványok


Az alapítvány olyan önálló vagyontömeg, amelynek felhasználási célját az alapító határozza meg. Az alapítványok agyon fontos szerepet tölteek be a társadalom életében, hiszen olyan célok támogatására hivatottak, amelyek sem piaci alapon, sem az állami ellátórendszerben nem nyernének megfelelő kielégítést.
Az alapítványok - mint nonprofit társadalmi szervezetek - sok esetben juthatnak olyan forrásokhoz, amelyek for-profit, gazdasági szervezetek számára elérhetetlenek. Az alapítványok működését az állam különböző formákban támogatja, illetve sok esetben EU források is igénybe vehetők az alapítványi céllal összefüggő tevékenység támogatására.

Alapítvány új Ptk-beli szabályai


Az új polgári törvénykönyv sok részterület vonatkozásában alig hozott változásokat. Ehhez képest az alapítványok esetében találkozunk olyan szabályokkal, amelyeket a régi Ptk. még tartalmazott, de az újban már nem szerpel, illetve olyan szabályokkal is, amelyek a régiben nem szerepeltek, de az újban igen.


Alapítvány új Ptk-beli szabályai: célok, tevékenység, juttatások hozzátartozóknak


Az új Ptk. is lehetővé teszi alapítvány végintézkedéssel (végrendelettel) történő létrehozását. A szigorú hozzátartozói szabályok alól a Ptk. a kedvezményezett vonatkozásában kivételeket is megfogalmaz. Cikkünkben ezen tlmákat tekintjük át.


Alapítvány létrehozása végintézkedéssel, hozzátartozó kedvezményezett lehetősége

Alapítvány létrehozása


Alapítvány létrehozása sok esetben nem mentes a probléáktól, mivel a vonatkozó jogszabályok tág teret adnak a mérlegelésre, sok esetben nem egyértelműek a bejegyzéshez teljesítedő követelmények.
Alapítvány létrehozása

Alapítvány működése


Az alapítvány bejegyzését követően kezdheti meg működését, számos teendő merül fel az alapítvány működése során.
A bejegyzés után: az alapítvány működése